5.000.000 

Thương hiệu Thế Giới Sofa

4.500.000 

Kích thước: 1000 x 450

4.000.000 

Kích thước: 1000x400x420 (DxRxC)

18.800.000 

Kích thước: 1200x700x390

26.700.000 

Kích thước: 140x80x40