-10%
2.700.000 

Kích thước: 420/470 x D500/D700

-10%
2.250.000 

Kích thước:600x600x400

-10%
8.100.000 

Dài: 0,6m x Rộng: 0,6m x Cao 0,44m
Dài: 0,44m x Rộng: 0,44m x Cao 0,38m

-10%