GHẾ SOFALAND

-20%
12.510.000 

Kích thước: 2200 x 1000 x 900

Nhắn tin facebook 

Nhắn tin Zalo

-45%
5.170.000 

Kích thước: 1530x880x940

Nhắn tin facebook 

Nhắn tin Zalo

-30%
20.804.000 

Kích thước 3 chỗ: 2,17 x 0,9 x 0,9m (DxRxC)

Nhắn tin facebook 

Nhắn tin Zalo

-30%
2.760.000 
  • Kích thước sofa: 1,65m*0,76m*0,8m (DxRxC).
  •  Kích thước giường: 1,68m*0,94m*0,8m (DxRxC)

Nhắn tin facebook 

Nhắn tin Zalo

-25%
3.550.000 

Kích thước: 1,68m*0,83m*0,79m (DxRxC)

Nhắn tin facebook 

Nhắn tin Zalo

-15%
11.944.200 

1400 – 1830 (R) x 760 – 1115 (D) x 660 (C)

Nhắn tin facebook 

Nhắn tin Zalo

-20%
12.510.000 

Kích thước: 2200 x 1000 x 900

Nhắn tin facebook 

Nhắn tin Zalo

-15%
31.450.000 

Dài: 2,17m x Rộng: 0,91m x Cao: 0,97m

Nhắn tin facebook 

Nhắn tin Zalo

-30%
2.760.000 

Kích thước sofa: 1,65m*0,76m*0,8m (DxRxC).

Kích thước giường: 1,68m*0,94m*0,8m (DxRxC).

Nhắn tin facebook 

Nhắn tin Zalo

-10%
27.000.000 

Kích thước: 254*150*93cm

Nhắn tin facebook 

Nhắn tin Zalo

-15%
94.290.000 

Dài: 2,74m/ 2,04m/ 1,4m x Rộng: 1,11m x Cao: 0,77/0,93m

Nhắn tin facebook 

Nhắn tin Zalo

-15%
53.140.000 

Dài: 2,8m x Rộng: 1,7m x Cao 0,71m

Nhắn tin facebook 

Nhắn tin Zalo

-15%
13.290.000 

2200 cm x 1000 cm x 100 cm ( Dài x rộng x cao)

Nhắn tin facebook 

Nhắn tin Zalo

-20%
18.200.000 

Kích thước: 2800 x 1700 x 950

Nhắn tin facebook 

Nhắn tin Zalo

GHẾ SOFA MALAYSIA

-20%
31.920.000 

Dài: 2m x Rộng: 0,88m x Cao 0,97m

Nhắn tin facebook 

Nhắn tin Zalo

-15%
29.140.000 

Dài: 2,1m x Rộng: 0,82m x Cao 0,91m

Nhắn tin facebook 

Nhắn tin Zalo

-15%
35.140.000 

Dài: 0,8m  x Rộng: 0,85m x Cao: 1,16m

Nhắn tin facebook 

Nhắn tin Zalo

-19%
53.140.000 

 Dài: 2,79m x Rộng: 1,7m x Cao 0,74/0,93m

-15%
53.140.000 

Dài: 2,8m x Rộng: 1,7m x Cao 0,71m

Nhắn tin facebook 

Nhắn tin Zalo

-15%
31.450.000 

Dài: 2,17m x Rộng: 0,91m x Cao: 0,97m

Nhắn tin facebook 

Nhắn tin Zalo

-15%
94.290.000 

Dài: 2,74m/ 2,04m/ 1,4m x Rộng: 1,11m x Cao: 0,77/0,93m

Nhắn tin facebook 

Nhắn tin Zalo