Ngày Dân số Thế giới là ngày nào? Tại sao lại có ngày này?

Ngày Dân số Thế giới chắc hẳn bạn đã từng nghe về sự kiện này? Dân số luôn là một vấn đề quan trọng được mọi quốc gia quan tâm. Các cuộc điều tra dân số được tiến hành hàng năm để phục vụ cho các chiến lược phát triển đất nước. Vì thế, nếu … Đọc tiếp Nguồn gốc ra đời và ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế lao động 1/5