Ngày Khoan dung Quốc tế truyền tải những thông điệp gì?

Ngày Khoan dung Quốc tế ra đời với nhiều thông điệp nhân văn. Sự kiện này đã giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, từ đó các vấn đề phân biệt sắc tộc cũng giảm dần. Vậy Ngày khoan dung quốc tế ra đời trong bối cảnh như thế nào? Mời bạn đọc theo dõi … Đọc tiếp Lịch sử ra đời và ý nghĩa Ngày Thể thao Việt Nam