Ngày Lương thực Thế giới là ngày nào? Tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa ngày 16/10

Nạn đói trên thế giới là một vấn đề phức tạp. Để nhận thức rõ hơn về các vấn đề xung quanh đến đói nghèo, Liên Hợp Quốc đã đề xuất ý tưởng ý tưởng tổ chức Ngày Lương thực thế giới trên quy mô toàn cầu. Vậy ngày Lương thực thế giới được tổ … Đọc tiếp Lịch sử ra đời và ý nghĩa Ngày Thể thao Việt Nam