{Xả kho} Sofa đơn điện Kuka KME.822

26.100.000 

  • Màu sắc: Màu ghi đậm
  • Chất liệu: da thật tiếp xúc

Thời gian áp dụng: 10.1.2023 – 15.1.2023