7.500.000 
A8039

GHẾ QUÀ TẶNG KHI MUA KUKA

-20%
-20%
-20%
-20%
22.000.000 

Kích thước: 1120 x 1200/1400 x  870