Thế giới sofa logo
Sofa góc phải Kuka 5608 Da bò thật tiếp xúc Màu ghi đậm 2980 x2080 x 770/960
Sofa góc phải Kuka 5608 Da bò thật tiếp xúc Màu ghi đậm 2980 x2080 x 770/960
Sofa góc phải Kuka 5608 Da bò thật tiếp xúc Màu ghi đậm 2980 x2080 x 770/960
Sofa góc phải Kuka 5608 Da bò thật tiếp xúc Màu ghi đậm 2980 x2080 x 770/960
Sofa góc phải Kuka 5608 Da bò thật tiếp xúc Màu ghi đậm 2980 x2080 x 770/960

Sofa góc phải Kuka 5608 Da bò thật tiếp xúc Màu ghi đậm 2980 x2080 x 770/960

Thương hiệu: Kuka (SFA-2045)

Model: 5608 - Kích thước: 2980 x2080 x 770/960 - Ghi đậm

74.700.000

83.000.000

hoặc
Gọi đặt hàng

Thông tin sản phẩm

Facebook Pixel
Facebook Pixel