Thế giới sofa logo
Sofa góc trái Kuka 5318E Da thật (100%) Màu da bò 217x172x102
Sofa góc trái Kuka 5318E Da thật (100%) Màu da bò 217x172x102
Sofa góc trái Kuka 5318E Da thật (100%) Màu da bò 217x172x102

Sofa góc trái Kuka 5318E Da thật (100%) Màu da bò 217x172x102

(SFA-0194)

58.080.000

79.000.000

hoặc
Gọi đặt hàng

Thông tin sản phẩm

Facebook Pixel
Facebook Pixel