Thế giới sofa logo
Ghế ăn Kuka PT3708Y Màu ghi 560x460x840
Ghế ăn Kuka PT3708Y Màu ghi 560x460x840
Ghế ăn Kuka PT3708Y Màu ghi 560x460x840
Ghế ăn Kuka PT3708Y Màu ghi 560x460x840
Ghế ăn Kuka PT3708Y Màu ghi 560x460x840
Ghế ăn Kuka PT3708Y Màu ghi 560x460x840
Ghế ăn Kuka PT3708Y Màu ghi 560x460x840

Ghế ăn Kuka PT3708Y Màu ghi 560x460x840

BGA-0044

2.520.000

3.600.000

hoặc
Gọi đặt hàng

Thông tin sản phẩm

Facebook Pixel
Facebook Pixel