Thế giới sofa logo
Sofa văng/băng Satis DIXIE Da thật (100%) Màu nâu nhạt 2120 x 1570/1050 x 1030/800
Sofa văng/băng Satis DIXIE Da thật (100%) Màu nâu nhạt 2120 x 1570/1050 x 1030/800
Sofa văng/băng Satis DIXIE Da thật (100%) Màu nâu nhạt 2120 x 1570/1050 x 1030/800
Sofa văng/băng Satis DIXIE Da thật (100%) Màu nâu nhạt 2120 x 1570/1050 x 1030/800
Sofa văng/băng Satis DIXIE Da thật (100%) Màu nâu nhạt 2120 x 1570/1050 x 1030/800

Sofa văng/băng Satis DIXIE Da thật (100%) Màu nâu nhạt 2120 x 1570/1050 x 1030/800

SFA-2018

71.580.000

119.300.000

hoặc
Gọi đặt hàng

Thông tin sản phẩm

Facebook Pixel
Facebook Pixel