Ý nghĩa, nguồn gốc ra đời của ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam là ngày nào? Hội Cựu chiến binh ra đời trong hoàn cảnh nào? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Thế Giới Sofa để cùng tìm hiểu nhé.

Lịch sử ra đời của ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Sau hơn nửa thế kỷ đấu tranh chống giặc ngoại xâm, cả nước có trên 4 triệu cựu chiến binh. Đây đều là những người cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; được rèn luyện qua thử thách, gian khổ và tích lũy nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng. Có những đồng chí đã từng tham gia các đội tự vệ Đỏ trong phong trào Xô Viết Nghệ -Tĩnh năm 1930 – 1931, tham gia Đội du kích Bắc Sơn,du kích Ba Tơ,  du kích Nam Kỳ, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Cứu quốc quân, … Hay đã rất nhiều đồng chí tham gia chiến đấu từ những ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945, kháng chiến chống Pháp; trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Trước tình hình trong nước hết sức khó khăn, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm đối với vận mệnh của Tổ quốc, các Cựu chiến binh mong muốn được tập hợp thành một tổ chức thống nhất, hợp pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đầu những năm 80 của thế kỷ XX,  một số địa phương đã xuất hiện những Câu lạc bộ Cựu chiến binh, Ban liên lạc đồng đội, đồng ngũ, Ban liên lạc truyền thống,… để giúp đỡ nhau trong cuộc sống đời thường. Nhiều ban liên lạc, câu lạc bộ đề nghị Đảng, Nhà nước cho phép thành lập tổ chức Hội Cựu chiến binh trong cả nước.

Xuất phát từ tình hình, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và đáp ứng nguyện vọng chính đáng đông đảo Cựu chiến binh Việt Nam. Vào ngày 06/12/1989, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) đã quyết định cho thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Và lấy ngày 6/12 hằng năm là Ngày truyền thống của Hội.

Lịch sử ra đời của ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Lịch sử ra đời của ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Ý nghĩa lịch sử của ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Sự ra đời của Hội Cựu chiến binh Việt Nam là dấu mốc lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của lực lượng Cựu chiến binh. Là động lực để họ tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” phục vụ sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước trong thời bình, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu.

Kể từ khi Hội Cựu chiến binh Việt Nam ra đời, hội đã thu hút đông đảo các thế hệ cựu chiến binh trong cả nước tham gia. Tổ chức Hội nhanh chóng được hình thành và phát triển ở khắp mọi miền đất nước.

Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Mọi người cùng nhau đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Hội cũng đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Khẳng định vị thế của một tổ chức chính trị – xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân; xây dựng nên truyền thống vẻ vang của Hội: Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới.

Sự ra đời của Hội Cựu chiến binh Việt Nam là dấu mốc lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của lực lượng Cựu chiến binh
Sự ra đời của Hội Cựu chiến binh Việt Nam là dấu mốc lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của lực lượng Cựu chiến binh

Chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam

  • Hội Cựu chiến binh Việt Nam có nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Chống lại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật. 
  • Hội cũng tham gia phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Tập hợp, đoàn kết, động viên Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
  • Tổ chức chăm lo, giúp đỡ các Cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình.Tổ chức hoạt động tình nghĩa để Cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
  • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho Cựu chiến binh.

Bài viết trên là tất cả những thông tin về ngày thành lập Hội Cựu chiến Binh Việt Nam. Hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ biết được nguồn gốc, ý nghĩa ra đời của Hội Cựu chiến binh. Cảm ơn các bạn đã đón đọc bài viết của Thế Giới Sofa.