Thế giới sofa logo

Bài cúng ông Công ông Táo năm 2023 đầy đủ, chi tiết nhất

Biên tập bởi Thế Giới Sofa
2000-01-01T00:00:00
0

Bên cạnh lễ vật, mâm cơm cúng thì các gia đình cũng rất quan tâm đến bài cúng ông Công ông Táo. Để tiễn Táo quân chầu trời trong ngày 23 tháng Chạp, các gia đình có thể tham khảo bài cúng dưới đây mà Thế Giới Sofa đã sưu tầm nhé.

Bài cúng ông Công ông Táo năm 2023 đầy đủ, chi tiết nhất
Bài cúng ông Công ông Táo năm 2023 đầy đủ, chi tiết nhất

Bên cạnh lễ vật, mâm cơm cúng thì các gia đình cũng rất quan tâm đến bài cúng ông Công ông Táo. Để tiễn Táo quân chầu trời trong ngày 23 tháng Chạp, các gia đình có thể tham khảo bài cúng dưới đây mà Thế Giới Sofa đã sưu tầm nhé.

Bài cúng số 1: Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Đây là bài cúng ông Công ông Táo 2023 theo sách “Văn khấn cổ truyền Việt Nam” của Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin:

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ chúng con là… ngụ tại…

Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương, tín chủ con thành tâm kính bái.

Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.

Cúi xin tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nghi thức cúng ông Công ông Táo của người Việt
Nghi thức cúng ông Công ông Táo của người Việt

Bài khấn số 2:Văn khấn ông công ông Táo lưu truyền dân gian

Kính lạy Thượng Đế

Kính lạy Ngũ Đế, Đông phương Thanh Đế, Nam phương Xích Đế, Tây phương Bạch Đế, Bắc phương Hắc Đế, Trung ương Hoàng Đế.

Kính lạy thượng đàm thần tướng thiên thiên tướng

Trung đàm thần tướng thiên thiên binh

Hạ đàm thần tướng thiên thiên mã

Kính lạy sơn thần, long thần, thổ địa, thổ công táo quân, thổ kỳ lai sàng chứng giám

Hôm nay là ngày 23 tháng chạp năm…. Là ngày thần Táo Quân về trời tấu sớ

Tín chủ con tên là… sinh ngày… tháng… năm… nguyên quán… địa chỉ thường trú…

Với tấm lòng thành kính con xin có chút lễ vật, nhang đăng thỉnh cầu kính mời Thượng Đế, Ngũ Đế, các vị Thần Tướng, Thiên Tướng, Thiên Binh, Thiên Mã, cùng chư vị thần tiên trên trời dưới đất, chứng giám cho con được làm lễ tiễn thần Thổ Công Táo Quân về trời.

Kính lạy Thổ thần thổ địa, thổ công táo quân, thổ kỳ lai sàng chứng giám. Trong năm qua nhờ ân phúc của các ngài chúng con được mạnh khoẻ, hạnh phúc, mọi điều may mắn.

Nay con làm lễ với tấm lòng thành kính tiễn ngài về trời tấu xin Thượng Đế, Ngũ Đế, cùng chư vị thần tiên phù hộ độ trì cho đất nước con, quê hương con, gia tộc và gia đình con được mạnh khoẻ hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

Con cầu xin Thượng Đế, Ngũ Đế các vị thần tiên cùng chư ngài chứng giám cho tấm lòng thành kính của con.

Kính chúc Thượng Đế, Ngũ Đế, các vị thần tiên cùng chư ngài thiên thiên tuế!

Bài cúng ông Công ông Táo số 3

Kính lạy Thượng Đế

Kính lạy Ngũ Đế, Đông phương Thanh Đế, Nam phương Xích Đế, Tây phương Bạch Đế, Bắc phương Hắc Đế, Trung ương Hoàng Đế.

Kính lạy thượng đàm thần tướng thiên thiên tướng

Trung đàm thần tướng thiên thiên binh

Hạ đàm thần tướng thiên thiên mã

Kính lạy sơn thần, long thần, thổ địa, thổ công táo quân, thổ kỳ lai sàng chứng giám

Hôm nay là ngày 23 tháng chạp năm…. là ngày thần Táo Quân về trời tấu sớ

Tín chủ con tên là… sinh ngày… tháng… năm… nguyên quán… địa chỉ thường trú…

Với tấm lòng thành kính con xin có chút lễ vật, nhang đăng thỉnh cầu kính mời Thượng Đế, Ngũ Đế, các vị Thần Tướng, Thiên Tướng, Thiên Binh, Thiên Mã, cùng chư vị thần tiên trên trời dưới đất, chứng giám cho con được làm lễ tiễn thần Thổ Công Táo Quân về trời.

Kính lạy Thổ thần thổ địa, thổ công táo quân, thổ kỳ lai sàng chứng giám. Trong năm qua nhờ ân phúc của các ngài chúng con được mạnh khoẻ, hạnh phúc, mọi điều may mắn.

Nay con làm lễ với tấm lòng thành kính tiễn ngài về trời tấu xin Thượng Đế, Ngũ Đế, cùng chư vị thần tiên phù hộ độ trì cho đất nước con, quê hương con, gia tộc và gia đình con được mạnh khoẻ hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

Con cầu xin Thượng Đế, Ngũ Đế các vị thần tiên cùng chư ngài chứng giám cho tấm lòng thành kính của con.

Kính chúc Thượng Đế, Ngũ Đế, các vị thần tiên cùng chư ngài thiên thiên tuế!

(Con xin đa tạ, Con xin đa tạ, con xin đa tạ)

Sau khi cúng xong thì lại kính lễ 9 lần.

Những lưu ý khi khấn ông Công ông Táo:

  • Sau khi cúng xong thì lại kính lễ 9 lần.
  • Lễ xong, đi lùi ba bước mới được quay lưng đi.
  • Chờ nhang cháy 1/3, thì gia chủ có thể mang vàng mã đi hóa, sau đó khói tro vào một tờ giấy màu đỏ sạch sẽ. Nếu cúng cá chép sống thì sẽ mang phóng sinh ở sông suối, ao hồ có dòng chảy lưu thông.
  • Không thả cá chép ở ao hồ nước bẩn.

Văn hóa làm lễ cúng ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp là truyền thống tốt đẹp của người Việt từ bao đời nay. Vì thế mà mỗi dịp Tết đến, xuân về, nhà nhà đều làm lễ cúng ông Công, ông Táo. Và trong đó, văn khấn ông Công ông Táo cũng rất quan trọng để tiễn ông Táo về trời.