Thế giới sofa logo

Chọn ngày tốt mua xe tháng 3 năm 2023 cho mọi việc suôn sẻ

Biên tập bởi Thế Giới Sofa
2000-01-01T00:00:00
16

Xe là vật dụng cần thiết đối với mọi người. Vì thế người Việt thường quan niệm rằng khi khi mua xe cần cần chọn ngày tốt để mang lại nhiều may mắn cho chủ sở hữu. Hãy tham khảo ngày tốt mua xe tháng 3 năm 2023 mà Thế Giới Sofa đã tổng hợp được nhé.

Chọn ngày tốt mua xe tháng 3 năm 2023 cho mọi việc suôn sẻ
Chọn ngày tốt mua xe tháng 3 năm 2023 cho mọi việc suôn sẻ

Xe là vật dụng cần thiết đối với mọi người. Vì thế người Việt thường quan niệm rằng khi khi mua xe cần cần chọn ngày tốt để mang lại nhiều may mắn cho chủ sở hữu. Hãy tham khảo ngày tốt mua xe tháng 3 năm 2023Thế Giới Sofa đã tổng hợp được nhé. 

Xem ngày tốt mua xe có quan trọng?

Xe là phương tiện giao thông rất cần thiết phục vụ cho nhu cầu đi lại, và cũng là vật dụng quan trọng và gắn liền lâu dài với người sử dụng nên nhiều người quan niệm việc xe ngày trước khi mua xe rất cần thiết. 

Theo quan niệm, nếu mua xe vào những ngày tốt sẽ giúp chủ xe đảm bảo được an toàn, tránh được hỏng hóc, tai nạn… mang lại nhiều may mắn trong cuộc sống. 

Và ngược lại, nếu mua xe vào những ngày kỵ, xấu hay không hợp tuổi sẽ mang đến nhiều việc không may mắn cho chủ sở hữu.

Xem ngày tốt mua xe là việc làm cần thiết
Xem ngày tốt mua xe là việc làm cần thiết

Danh sách ngày tốt mua xe tháng 3 năm 2023

Dưới đây là danh sách ngày tốt mua xe tháng 3 năm 2023, giúp cho bạn lựa chọn dễ dàng và xác định được ngày mua xe, nhận xe, lấy giấy tờ xe.

ThứDươngÂmGiờ hoàng đạo
Thứ 41/310/2 – Mậu Ngọ1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
Thứ 610/319/2 – Đinh Mão3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
Thứ 213/322/2 – Canh Ngọ1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
Thứ 422/31/2 – Kỷ Mão3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
Thứ 725/34/2 – Nhâm Ngọ1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h

Danh sách ngày tốt mua xe tháng 3/2023 theo tuổi con giáp

Danh sách các ngày đẹp mua xe tháng 3/2023 cho người tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Các bạn có thể tham khảo nhé.

Ngày tốt mua xe tháng 3/2023 tuổi Tý

Ngày tốt đẹp nhất để mua sắm xe, đăng ký xe tháng 3 năm 2023 cho những người tuổi Canh Tý, Nhâm Tý, Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý. Ngày hợp nhất hới gia chủ tuổi Tý lựa chọn làm ngày lắp xe, lấy xe tháng 3-2023.

DươngÂmNgàyGiờ hoàng đạo
10/319/2 – Đinh MãoMinh Đường3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
22/31/2 – Kỷ MãoMinh Đường3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h

Ngày đẹp mua xe tháng 3 năm 2023 tuổi Sửu

DươngÂmNgàyGiờ hoàng đạo
1/310/2 – Mậu NgọKim Quỹ1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
10/319/2 – Đinh MãoMinh Đường3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
13/322/2 – Canh NgọKim Quỹ1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
22/31/2 – Kỷ MãoMinh Đường3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
25/34/2 – Nhâm NgọKim Quỹ1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h

Ngày tốt mua xe tháng 3/2023 tuổi Dần

DươngÂmNgàyGiờ hoàng đạo
1/310/2 – Mậu NgọKim Quỹ1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
10/319/2 – Đinh MãoMinh Đường3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
13/322/2 – Canh NgọKim Quỹ1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
22/31/2 – Kỷ MãoMinh Đường3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
25/34/2 – Nhâm NgọKim Quỹ1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h

Ngày tốt mua xe tháng 3 năm 2023 tuổi Mão

DươngÂmNgàyGiờ hoàng đạo
10/319/2 – Đinh MãoMinh Đường3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
22/31/2 – Kỷ MãoMinh Đường3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
25/34/2 – Nhâm NgọKim Quỹ1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h

Xem ngày mua xe tháng 3 năm 2023 tuổi Thìn

DươngÂmNgàyGiờ hoàng đạo
1/310/2 – Mậu NgọKim Quỹ1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
13/322/2 – Canh NgọKim Quỹ1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
22/31/2 – Kỷ MãoMinh Đường3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
25/34/2 – Nhâm NgọKim Quỹ1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h

Xem ngày tốt mua xe tháng 3/2023 tuổi Tỵ

DươngÂmNgàyGiờ hoàng đạo
1/310/2 – Mậu NgọKim Quỹ1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
10/319/2 – Đinh MãoMinh Đường3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
13/322/2 – Canh NgọKim Quỹ1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
22/31/2 – Kỷ MãoMinh Đường3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
25/34/2 – Nhâm NgọKim Quỹ1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h

Ngày tốt mua xe tháng 3/2023 tuổi Ngọ

DươngÂmNgàyGiờ hoàng đạo
10/319/2 – Đinh MãoMinh Đường3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
22/31/2 – Kỷ MãoMinh Đường3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h

Ngày đẹp mua xe tháng 3/2023 tuổi Mùi

DươngÂmNgàyGiờ hoàng đạo
1/310/2 – Mậu NgọKim Quỹ1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
10/319/2 – Đinh MãoMinh Đường3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
13/322/2 – Canh NgọKim Quỹ1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
22/31/2 – Kỷ MãoMinh Đường3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
25/34/2 – Nhâm NgọKim Quỹ1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h

Ngày tốt mua xe tháng 3 năm 2023 tuổi Thân

DươngÂmNgàyGiờ hoàng đạo
1/310/2 – Mậu NgọKim Quỹ1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
10/319/2 – Đinh MãoMinh Đường3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
13/322/2 – Canh NgọKim Quỹ1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
22/31/2 – Kỷ MãoMinh Đường3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
25/34/2 – Nhâm NgọKim Quỹ1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h

Ngày tốt mua xe tháng 3 năm 2023 tuổi Dậu

DươngÂmNgàyGiờ hoàng đạo
25/34/2 – Nhâm NgọKim Quỹ1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h

Ngày tốt mua xe tháng 3 năm 2023 tuổi Tuất

DươngÂmNgàyGiờ hoàng đạo
1/310/2 – Mậu NgọKim Quỹ1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
10/319/2 – Đinh MãoMinh Đường3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
13/322/2 – Canh NgọKim Quỹ1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
22/31/2 – Kỷ MãoMinh Đường3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
25/34/2 – Nhâm NgọKim Quỹ1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h

Ngày tốt mua xe tháng 3 năm 2023 tuổi Hợi

DươngÂmNgàyGiờ hoàng đạo
1/310/2 – Mậu NgọKim Quỹ1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
10/319/2 – Đinh MãoMinh Đường3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
13/322/2 – Canh NgọKim Quỹ1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
22/31/2 – Kỷ MãoMinh Đường3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
25/34/2 – Nhâm NgọKim Quỹ1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h

Bài viết là tổng hợp các danh sách ngày tốt mua xe tháng 3 năm 2023 cho các con giáp. Hy vọng với bài viết này thì bạn có thể chọn được được ngày đẹp mua xe để đi lại tham gia giao thông được thuận lợi bình an.