Thế giới sofa logo

Ngày Bưu chính thế giới và những điều bạn nên biết

Biên tập bởi Thế Giới Sofa
2022-08-05T00:00:00
0

Ngày Bưu chính thế giới và những điều bạn nên biết
Ngày Bưu chính thế giới và những điều bạn nên biết

Nguồn gốc về Ngày bưu chính thế giới

Ngày liên minh bưu chính thế giới (UPU) là tổ chức quốc tế liên chính phủ. Tổ chức này được thành lập ngày 01.7.1875. Và được dựa trên cơ sở Công ước bưu chính thế giới. Và được Đại hội đồng bưu chính thế giới họp ở Bơn (Berne, Thụy Sĩ) thông qua ngày 09.10.1874.

Ngày bưu chính thế giới
Ngày bưu chính thế giới

Trước khi thành lập Liên minh Bưu chính Quốc tế, một quốc gia phải được ký một hiệp ước. Mà hiệp ước bưu chính này phải riêng biệt với mỗi quốc gia khác. Mà quốc gia đó muốn chuyển thư quốc tế đi và về. Hoa Kỳ đã kêu gọi cho một hội nghị bưu chính quốc tế. Mà sau đó hội nghị đã được tổ chức vào năm 1863. Việc này dẫn đến việc Heinrich von Stephan. Sau này là Bộ trưởng Bưu điện Đức thành lập Liên minh Bưu chính Quốc tế, tổ chức quốc tế xưa hạng ba. Nó được thành lập vào năm 1874 dưới tên gọi “Liên minh Tổng Bưu chính”. Khi Hiệp ước Berne được ký kết vào ngày 9 tháng 10 năm 1874. Năm 1878, tên của Hiệp ước được đổi thành “Liên minh Bưu chính Quốc tế”.

Tôn chỉ mục đích của (UPU) là nhằm tăng cường. Kết hợp mở rộng sự trao đổi lẫn nhau giữa các dân tộc thông qua các hoạt động của nghiệp vụ bưu chính. Qua đó nhằm góp phần đạt được những mục đích cao cả của sự hợp tác quốc tế. Cùng với đó là phát triển việc trao đổi thông tin giữa các nước bằng các của những nghiệp vụ bưu chính.

Hiện nay Liên minh bưu chính thế giới có 192 thành viên. Các nước là thành viên của Liên hợp quốc chính là thành viên của UPU. Các nước chưa được gia nhập Liên hợp quốc cũng có thể được UPU kết nạp khi có đơn.

Cơ cấu liên minh bưu chính thế giới

Cơ cấu của Liên minh bưu chính thế giới bao gồm các cơ quan sau:

Đại hội liên minh

Đây là cơ quan có thẩm quyền cao nhất. Cơ quan này gồm đại diện của tất cả các nước thành viên và được họp thường kì 5 năm 1 lần. Ngoài ra, cơ quan này còn có thể có các khoá họp đặc biệt nếu có sự nhất trí của tối thiểu là 2/3 các nước thành viên;

Hội đồng chấp hành

Hội đồng này gồm 40 ủy viên do Đại hội bầu ra. Và được bầu theo nguyên tắc phân bổ hợp lý theo khu vực địa lý. Hội đồng họp mỗi năm một lần;

Uỷ ban tư vấn nghiên cứu các vấn đề bưu chính

Ủy ban này gồm 30 thành viên do Đại hội bầu. Và có chức năng nghiên cứu các vấn đề về kĩ thuật, kinh tế trong lĩnh vực bưu chính. Uỷ ban tư vấn nghiên cứu họp mỗi năm một lần

Văn phòng quốc tế

Đây là cơ quan thường trực của Liên minh bưu chính thế giới. Văn phòng quốc tế có chức năng trong việc đảm bảo thông tin, phối hợp và thực hiện các biện pháp hợp tác kĩ thuật…

Liên minh bưu chính thế giới và các tiêu chuẩn

Các tiêu chuẩn của liên minh bưu chính thế giới là những nhân tố quan trọng trước tiên. Quan trọng đối với các hoạt động bưu chính hữu hiệu cũng như liên kết hệ thống toàn cầu. Ban đặc trách tiêu chuẩn của Liên minh phát triển và duy trì một con số càng gia tăng các tiêu chuẩn quốc tế. Thông qua đó để cải thiện sự hoán đổi thông tin có liên quan đến bưu chính giữa các cơ quan bưu chính khắp nơi. Và cổ vũ cho tính tương đối đồng bộ các sáng kiến bưu chính quốc tế và Liên minh Bưu chính Quốc tế. Ban này có chức năng làm việc với các tổ chức vận chuyển bưu chính, các nhà cung cấp vật liệu. Và những người hợp tác khác trong đó có vô số các tổ chức quốc tế khác nhau.

Ban đặc trách tiêu chuẩn muốn chắc chắn rằng các tiêu chuẩn mạch lạc này được phát triển như Hệ thống Hoán đổi Dữ liệu Điện tử, mã hóa thư từ, các phiếu điền bưu chính. Các tiêu chuẩn của Liên minh Bưu chính Quốc tế có nói trong Phần V của “Thông tin tổng quát. Về các tiêu chuẩn của UPU” Lưu trữ 2008-12-20 tại Wayback Machine. Và được Văn phòng Quốc tế của UPU phát hành theo đúng quy định ghi trong Phần VII.

Các quốc gia thành viên của tổ chức của Ngày liên minh bưu chính thế giới 

Tất cả các quốc gia thành viên trong Liên Hiệp Quốc đều có thể trở thành quốc gia thành viên của Liên minh Bưu chính Quốc tế. 192 quốc gia trong Liên Hiệp Quốc là thành viên của Liên minh Bưu chính Quốc tế trừ Quần đảo Marshall, Andorra, Liên bang Micronesia và Palau. Bởi vì tình trạng liên quan đến Liên minh Bưu chính Quốc tế chưa được giải quyết. Các quốc gia không phải là thành viên của Liên Hiệp Quốc cũng có thể làm thành viên của Liên minh Bưu chính Quốc tế nếu hai phần ba số các quốc gia thành viên chấp thuận yêu cầu của họ. Và trong đó, Vatican là một quốc gia của Liên minh Bưu chính Quốc tế và là quan sát viên, không phải thành viên của Liên Hiệp Quốc.

Ngày bưu chính thế giới nhằm mở rộng sự trao đổi lẫn nhau giữa các dân tộc thông qua các hoạt động của nghiệp vụ bưu chính

Như vậy, Thế giới sofa đã tổng hợp những thông tin về Ngày Bưu chính thế giới. Để tìm hiểu các ngày lễ trong năm, bạn hãy theo dõi các bài viết trên website của chúng tôi nhé!