Thế giới sofa logo

Nguồn gốc ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh

Biên tập bởi Thế Giới Sofa
2022-07-01T00:00:00
0

Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh vào ngày bao nhiêu? Ngày phòng chống dịch bệnh đây có lẽ là một sự kiện đáng nhớ nhất trong 2 năm qua. Đại dịch covid khiến nhiều người mất đi người thân, giảm sút sức khỏe và cả kinh tế. Đây cũng là lúc cả thế giới cùng nhau nhìn lại những mối đe dọa về dịch bệnh, thiên tai trong thời điểm hiện tại và cuộc sống tương lai. Đã đến lúc chúng ta cần chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Nguồn gốc ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh
Nguồn gốc ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh

Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh vào ngày bao nhiêu? Ngày phòng chống dịch bệnh đây có lẽ là một sự kiện đáng nhớ nhất trong 2 năm qua. Đại dịch covid khiến nhiều người mất đi người thân, giảm sút sức khỏe và cả kinh tế. Đây cũng là lúc cả thế giới cùng nhau nhìn lại những mối đe dọa về dịch bệnh, thiên tai trong thời điểm hiện tại và cuộc sống tương lai. Đã đến lúc chúng ta cần chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của chính mình. 

Nguồn gốc ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh 

Ngày 7/12/2020, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết về việc lấy ngày 27/12 hằng năm là Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực này và cũng là nghị quyết đầu tiên do Việt Nam tham gia đề xuất, thương lượng và thúc đẩy thông qua thành công của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ngày 27/12 được chọn làm Ngày Quốc tế Phòng chống dịch bệnh xuất phát từ ngày sinh của nhà bác học Louis Pasteur. Ông là một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho y tế phòng ngừa. Các công trình của ông về nguyên nhân gây bệnh dịch và điều chế vaccine đã và đang tiếp tục cứu sống nhiều thế hệ trên toàn thế giới.

Đây là nghị quyết đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp quốc trong lĩnh vực này, cũng là nghị quyết đầu tiên do Việt Nam chủ trì đề xuất, thương lượng và thúc đẩy thông qua thành công tại Đại hội đồng Liên Hợp quốc.

Nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên LHQ, các cơ quan trong hệ thống của LHQ, các tổ chức quốc tế lẫn khu vực, tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu cũng như cá nhân và những thành phần liên quan khác kỷ niệm Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh hằng năm. 

Ngày quốc tế phòng chống dịch
Ngày quốc tế phòng chống dịch

 Ý nghĩa ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh 

Ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh trên toàn cầu có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của từng cá nhân, cộng đồng, quốc gia và quốc tế về tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, chuẩn bị sẵn sàng và hợp tác nhằm ứng phó với dịch bệnh. Cụ thể:

  • Các hoạt động kỷ niệm ngày 27/12 sẽ nhắc nhở tất cả chúng ta về những tác động mà các dịch bệnh đã gây ra, từ đó luôn giữ một nhận thức thường trực về tầm quan trọng của việc đưa nội dung phòng ngừa dịch bệnh vào mọi hoạt động của chúng ta.
Ngày phòng chống dịch
Nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc phòng chống dịch bệnh
  • Các hoạt động kỷ niệm sẽ cho thấy rõ hơn tầm quan trọng của việc nâng mức độ sẵn sàng để có thể ứng phó nhanh hơn và phù hợp hơn với bất kỳ dịch bệnh nào có thể phát sinh. Thế giới thấy rõ hơn sự cấp thiết có các hệ thống y tế hiệu quả, có khả năng tự cường, có thể phục vụ đến cả những người dễ bị tổn thương, có khả năng thực hiện hiệu quả Điều lệ Y tế quốc tế năm 2005.
  • Các hoạt động kỷ niệm ngày 27/12 sẽ tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác, đoàn kết quốc tế và chủ nghĩa đa phương trong ứng phó với dịch bệnh, của quan hệ hợp tác và đoàn kết giữa mọi cá nhân, cộng đồng và quốc gia cũng như các tổ chức khu vực và quốc tế trong mọi giai đoạn của quản lý dịch bệnh. Mục đích của ngày phòng chống dịch nhằm tăng cường nhận thức về phòng chống bệnh dịch, từ đó có sự chuẩn bị và phối hợp tốt hơn về vấn đề này ở tất cả các cấp.
phòng chống dịch
Toàn dân tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh

Lịch sử và ý nghĩa của Ngày Nhân quyền Quốc tế

 Các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 5 triệu người trên khắp thế giới, đẩy lùi nhiều thành quả phát triển kinh tế-xã hội mà cộng đồng quốc tế đạt được trong những năm qua, tác động nghiêm trọng đến nhiều nền kinh tế và sinh kế của nhiều người dân, nhất là ở các nước nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất.

Mong rằng thời gian tới, các địa phương, đơn vị tiếp tục cùng nỗ lực hơn nữa để bảo vệ thành quả đã đạt được, cùng nhau chiến đấu và chiến thắng đại dịch. Đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực phòng dịch Quốc gia để sẵn sàng ứng phó với các đại dịch khác trong thời gian tới.

Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh là dịp để các cơ hội để nỗ lực tối đa để đồng hành toàn cầu giải quyết các vấn đề dịch bệnh. Đặc biệt trong giai đoạn covid chúng ta cần nỗ lực chung toàn cầu, thúc đẩy hợp tác và đoàn kết quốc tế nhằm phòng ngừa, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các dịch bệnh. Hãy chủ động tiêm phòng vắc xin và phòng ngừa covid, giương cao thông điệp “không có ai an toàn trừ khi tất cả chúng ta an toàn”.