Thế giới sofa logo

Lịch sử và ý nghĩa của ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Biên tập bởi Thế Giới Sofa
2000-01-01T00:00:00
0

Trải qua mấy chục năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn. Vậy ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam là ngày nào? Lịch sử, ý nghĩa của ngày ngày?

Lịch sử và ý nghĩa của ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Lịch sử và ý nghĩa của ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Trải qua mấy chục năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn. Vậy ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam là ngày nào? Lịch sử, ý nghĩa của ngày ngày?

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là ngày nào?

Từ ngày 03 – 07/02/1930, tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu của lịch sử, sự phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác – Lênin, là kết quả quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, đã quyết nghị lấy ngày 3 tháng 2 hằng năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng. 

Ngày 3 tháng 2 hằng năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng
Ngày 3 tháng 2 hằng năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng

Nguồn gốc lịch sử của ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn cách mạng, ngày 17/6/1929, Kỳ Bộ Bắc Kỳ Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên đã thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng tại Hà Nội. Tháng 11/1929 thành lập An Nam Cộng sản Đảng. Ngày 1/1/1930, những đại biểu ưu tú của Tân Việt cách mạng Đảng đã họp và thành lập Đông Dương Cộng sản. 

Nước ta lúc bấy giờ có tới 3 tổ chức cộng sản nên không tránh khỏi sự phân tán về lực lượng và tổ chức. Trách nhiệm lịch sử là phải thành lập một Đảng Cộng sản duy nhất, chấm dứt tình trạng chia rẽ phong trào Cộng sản ở Việt Nam.

Từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. Hội nghị đã nhất trí thống nhất các tổ chức Cộng sản thành lập một đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội nghị đã thông qua các văn kiện gồm: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và Lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và tất cả đồng bào bị áp bức, bóc lột nhân dịp thành lập Đảng. 

Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản có ý nghĩa như Đại hội thành lập Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) đã quyết nghị lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch mỗi năm làm Ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyễn Ái Quốc (tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động cách mạng ở Pháp) tham dự Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tours với tư cách đại biểu Đông Dương.
Nguyễn Ái Quốc (tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động cách mạng ở Pháp) tham dự Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tours với tư cách đại biểu Đông Dương.

Ý nghĩa lịch sử của việc ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam. Đây là thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đây là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sĩ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Chứng minh giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. 

Đảng ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang. Đồng thời, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại trên thế giới.

Các hoạt động trong ngày lễ kỷ niệm thành lập Đảng

Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức vào ngày 3/2 hàng năm. Đây là sự kiện quan trọng nhằm ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc, giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao niềm tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Đây cũng là dịp để thi đua, lập thành tích chào mừng ngày hội của Đảng.  Các chương trình nghệ thuật đặc biệt, với những điệu múa, bài ca ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước,… được tổ chức ở các cơ quan, ban ngành và đoàn thể. 

Các hoạt động chào mừng ngày kỷ niệm thành lập Đảng
Các hoạt động chào mừng ngày kỷ niệm thành lập Đảng

Với bài viết này, chắc hẳn các bạn cũng nắm rõ được những thông tin về ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam rồi đúng không. Đừng quên theo dõi website Thế Giới Sofa để cập nhật thêm nhiều thông tin hay khác nhé!