hotline

Tư vấn sản phẩm1800 1095

hotline

Bảo hành1800 1526

Vị trí Showroom

Địa chỉShowrooms

Kinh nghiệm

Chọn ngày tốt mua xe tháng 2 năm 2023 mà bạn nên biết

Chọn ngày tốt mua xe tháng 2 năm 2023 mà bạn nên biết
Chọn ngày tốt mua xe tháng 2 năm 2023 mà bạn nên biết

Chọn ngày đẹp mua xe đã trở thành tục lệ từ lâu của người Việt. Có câu: “Có thờ có thiêng/Có kiêng có lành” nên người Việt rất chú trọng trong việc xe giờ tốt. Hãy cùng tham khảo danh sách ngày tốt mua xe tháng 2 năm 2023Thế Giới Sofa tổng hợp qua bài viết dưới đây nhé.

Danh sách ngày tốt mua xe tháng 2 năm 2023

Thứ bảy, ngày 11/2/2023

Tức: Ngày: CANH TÝ, tháng GIÁP DẦN, năm QUÝ MÃO (tức ngày 21/1/2023 Âm lịch).

Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ tư, ngày 15/2/2023

Tức: Ngày: GIÁP THÌN, tháng GIÁP DẦN, năm QUÝ MÃO (tức ngày 25/1/2023 Âm lịch).

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ bảy, ngày 18/2/2023

Tức: Ngày: ĐINH MÙI, tháng GIÁP DẦN, năm QUÝ MÃO (tức ngày 28/1/2023 Âm lịch).

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ hai, ngày 20/2/2023

Tức: Ngày KỶ DẬU, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO (tức ngày 1/2/2023 Âm lịch).

Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ bảy, ngày 25/2/2023

Tức: Ngày GIÁP DẦN, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO (tức ngày 6/2/2023 Âm lịch).

Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Chủ nhật, ngày 26/2/2023

Tức: Ngày ẤT MÃO, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO (tức ngày 7/2/2023 Âm lịch).

Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Danh sách ngày đẹp mua xe tháng 2/2023 theo tuổi 12 con giáp

Để chi tiết hơn, Thế Giới Sofa đã tổng hợp lại danh sách ngày tốt mua xe tháng 2 năm 2023 cho người tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Các bạn có thể chọn ngày hợp với tuổi, với mệnh của mình để mang lại may mắn và bình an nhé.

Danh sách ngày đẹp mua xe tháng 2/2023 theo tuổi 12 con giáp
Danh sách ngày đẹp mua xe tháng 2/2023 theo tuổi 12 con giáp

Ngày tốt mua xe tháng 2 năm 2023 tuổi Tý

Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
9/2 19/1 – Mậu Tuất Tư Mệnh 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
11/2 21/1 – Canh Tý Thanh Long 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
15/2 25/1 – Giáp Thìn Kim Quỹ 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h

Ngày tốt mua xe tháng 2 năm 2023 tuổi Sửu

Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
11/2 21/1 – Canh Tý Thanh Long 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
26/2 7/2 – Ất Mão Minh Đường 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h

Ngày tốt mua xe tháng 2 năm 2023 tuổi Dần

Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
9/2 19/1 – Mậu Tuất Tư Mệnh 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
11/2 21/1 – Canh Tý Thanh Long 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
15/2 25/1 – Giáp Thìn Kim Quỹ 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
26/2 7/2 – Ất Mão Minh Đường 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h

Ngày tốt mua xe tháng 2 năm 2023 tuổi Mão

Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
9/2 19/1 – Mậu Tuất Tư Mệnh 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
15/2 25/1 – Giáp Thìn Kim Quỹ 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
26/2 7/2 – Ất Mão Minh Đường 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h

Ngày tốt mua xe tháng 2 năm 2023 tuổi Thìn

Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
11/2 21/1 – Canh Tý Thanh Long 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
26/2 7/2 – Ất Mão Minh Đường 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h

Ngày tốt mua xe trong tháng 2 năm 2023 tuổi Tỵ

Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
9/2 19/1 – Mậu Tuất Tư Mệnh 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
11/2 21/1 – Canh Tý Thanh Long 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
15/2 25/1 – Giáp Thìn Kim Quỹ 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
26/2 7/2 – Ất Mão Minh Đường 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h

Ngày tốt mua xe tháng 2 năm 2023 tuổi Ngọ

Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
9/2 19/1 – Mậu Tuất Tư Mệnh 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
15/2 25/1 – Giáp Thìn Kim Quỹ 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h

Ngày tốt mua xe trong tháng 2 năm 2023 tuổi Mùi

Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
11/2 21/1 – Canh Tý Thanh Long 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
26/2 7/2 – Ất Mão Minh Đường 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h

Ngày tốt mua xe tháng 2 năm 2023 tuổi Thân

Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
9/2 19/1 – Mậu Tuất Tư Mệnh 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
11/2 21/1 – Canh Tý Thanh Long 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
15/2 25/1 – Giáp Thìn Kim Quỹ 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
26/2 7/2 – Ất Mão Minh Đường 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h

Ngày tốt mua xe trong tháng 2 năm 2023 tuổi Dậu

Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
15/2 25/1 – Giáp Thìn Kim Quỹ 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h

Ngày tốt mua xe tháng 2 năm 2023 tuổi Tuất

Ngày tốt mua sắm xe trong tháng 2 năm 2023 hợp tuổi Canh Tuất, Nhâm Tuất, Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất là các ngày sau:

Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
9/2 19/1 – Mậu Tuất Tư Mệnh 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
11/2 21/1 – Canh Tý Thanh Long 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
26/2 7/2 – Ất Mão Minh Đường 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h

Ngày tốt mua xe trong tháng 2 năm 2023 tuổi Hợi

Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
9/2 19/1 – Mậu Tuất Tư Mệnh 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
11/2 21/1 – Canh Tý Thanh Long 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
15/2 25/1 – Giáp Thìn Kim Quỹ 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
26/2 7/2 – Ất Mão Minh Đường 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h

Thông tin về ngày tốt mua xe tháng 2 năm 2023 ở trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các bạn có thể chọn bất kỳ giờ nào để mua xe, nhưng cần tránh những ngày xấu trong tháng ra. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này và đừng quên chia sẻ thông tin này cho bạn bè của mình.

Bài viết liên quan